นักเรียนชนะการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2551

นายบัญญัติ คุ้มภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ มอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน ทักษะวิชาการ ปี 2551 ณ โรงเรียนนครสวรรค์


ติดต่อเรา

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

35 หมู่ 5 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ 056-2623467
โทรสาร 056-262346