เหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการ ภาคเหนือ ปี 2552

วันที่ 15 ธันวาคม 2552 ครูธารีรัตน์ รัตนจำรูญ นำนักเรียนเข้าร่วมแข้งขันคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมวิชาการ ภาคเหนือ ร.ร.อาชีวศึกษา นครสวรรค์ ปี 2552 ด.ช.ภาคภูมิ โพธิ์พ่วง และ ด.ช.เชาวฤทธิ์ หนูน้อย ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโปรแกรม E-Bookติดต่อเรา

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

35 หมู่ 5 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ 056-2623467
โทรสาร 056-262346