เหรียญทอง !! แกะสลักผักและผลไม้

วันที่ 17 ธ.ค. 2552 ครูจินดาพร กระจ่าง นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ งานโลกวิชาการงานอาชีพ ณ อาชีวนครสวรรค์
ติดต่อเรา

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

35 หมู่ 5 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ 056-2623467
โทรสาร 056-262346