ชนะเลิศลำดับ 2 การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 ที่บริษัทบางกอกซอฟแวร์ วันที่ 5 ก.พ.53 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท "ทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์การติดตั้งโปรแกรมระบบปฎิบัติการ (MS. Windows 7) และการติดตั้งระบบเครือข่าย" โดย ด.ช.ภาคภูมิ โพธิ์พ่วงและ ด.ช.เชาวฤทธิ์ หนูน้อย เข้าแข่งขัน โดยมีครูธารีรัตน์ รัตนจำรูญ และครูรัชนี ผานดอย ควบคุมและฝึกสอน

ติดต่อเรา

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

35 หมู่ 5 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ 056-2623467
โทรสาร 056-262346