เกียรติยศ และผลงานที่ภาคภูมิใจ

- ชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่ 5 ระดับประเทศ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

- สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร่

- ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556

- ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556

- รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาฯ ปี 2553

- ชนะเลิศลำดับ 2 การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์

- เหรียญทอง !! แกะสลักผักและผลไม้

- เหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการ ภาคเหนือ ปี 2552

- นักเรียนชนะการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2551

ติดต่อเรา

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

35 หมู่ 5 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ 056-2623467
โทรสาร 056-262346