Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
   
- สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67      
ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
  
- ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในระบบ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง  
- ***ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 14 รายการ 
- สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 
- แผ่นพับรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 
- สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดลำปาง 
- ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 
- สรุปตัวแทนระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559   
- ประกาศผลการเรียน  ภาคเรียนที่ 1/ 2559 ทางเว็บไซต์  ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559  
- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2559 
- ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก 
- รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก   
- สรุปการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 
- เตือนไวรัสร้ายแรง Cryptowall 3.0 (ไม่มีทางได้ไฟล์คืน) 
- "พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) ปี 2558.... แชร์ซี้ซั้ว...เจอคุก.... 
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- เผยแพร่ผลงานวิชาการชุดที่ 1 เรื่องความน่าจะเป็นและ การทดลองสุ่ม
ครูณิชมน ต่ายจันทร์ 
- เผยแพร่ผลงานวิชาการแบบฝึกทักษะภาษาเพื่อพัฒนาความ สามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
เรื่อง Personal Identification ครูปนัชดา ศรีวุฒิวงศ์
- เผยแพร่ผลงานวิชาการการใช้ชุดกิจกรรมแนะ แนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเทคนิคการใช้คำถาม R-C-A ครูจรรยา ศรีพันธ์ 
- นักเรียนสอบติดโควตามหาวิทยาลัยต่างๆ
- ชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่ 5 ระดับประเทศ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
-สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยครูสุริยันต์ ศิริเกตุ
อีเมล์ : SuriyanSi2527@gmail.com