Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
   
- สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร  
- ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในระบบ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง  
- ***ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 14 รายการ 
- สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 
- แผ่นพับรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 
- สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดลำปาง 
- ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 
- สรุปตัวแทนระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559   
- ประกาศผลการเรียน  ภาคเรียนที่ 1/ 2559 ทางเว็บไซต์  ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559  
- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2559 
- ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก 
- รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก   
- สรุปการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 
- เตือนไวรัสร้ายแรง Cryptowall 3.0 (ไม่มีทางได้ไฟล์คืน) 
- "พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) ปี 2558.... แชร์ซี้ซั้ว...เจอคุก.... 
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- เผยแพร่ผลงานวิชาการชุดที่ 1 เรื่องความน่าจะเป็นและ การทดลองสุ่ม
ครูณิชมน ต่ายจันทร์ 
- เผยแพร่ผลงานวิชาการแบบฝึกทักษะภาษาเพื่อพัฒนาความ สามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
เรื่อง Personal Identification ครูปนัชดา ศรีวุฒิวงศ์
- เผยแพร่ผลงานวิชาการการใช้ชุดกิจกรรมแนะ แนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเทคนิคการใช้คำถาม R-C-A ครูจรรยา ศรีพันธ์ 
- นักเรียนสอบติดโควตามหาวิทยาลัยต่างๆ
- ชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่ 5 ระดับประเทศ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
-สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร่
 
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑  
- กีฬาวันวานสายสัมพันธ์สามัญศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 
- งานนมัสการหลวงพ่อเพชร กองบิน 4    
- พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรฯ  
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
- เข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร   
- มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560  
- มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๐ งานเลี้ยงกลางคืน    
- มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๐  
- ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา    
- มอบเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
- คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐   
- การเข้าค่ายพัฒนากระบวนการคิด (แบบพุทธวิธี) 
- ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน สพม.42  
- กิจกรรมร่วมแสดงดนตรี ถนนคนเดินตาคลี  
- งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
- พิธีถวายพระพรเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ  
- กิจกรรมเดินปั่นปลูกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  
- กิจกรรมวันแม่ + กิจกรรมวันอาเซียน 
- โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
- พิธีเปิดกีฬาภายใน ท.อ.สามัคคีเกมส์ มุมสูง 
- กิจกรรมกีฬาสี ท.อ. สามัคคีเกมส์ 2  
- กิจกรรมกีฬาสี ท.อ. สามัคคีเกมส์ 1 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
- นักเรียนบริจาคโลหิต ณ กองซ่อม กองบิน 4 
- พระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศตรีเรวัตร เก่งวิทยา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- อบรมจราจรให้นักศึกษาวิชาทหาร โดยสถานีตำรวจภูธรอำเภอตาคลี 
- งานถวายเทียนจำนำพรรษาวัดเทพมงคลปานสาราม วัดดงพลับ 
- อบรม To be Number 1 + ศึกษาดูงานวัดถ้ำกระบอก 
- พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ + วันต่อต้านยาเสพติดโลก  
- เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 
- พิธีไหว้ครู ๒๕๖๐ 
- รองฯภราดา เพ็งมีศรี เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผอ.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ที่เรียนจบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาองค์กรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และผู้อำนวยการณัฐชานนท์ ยอดทอง มอบดุษฎีนิพนธ์ให้กับห้องสมุดโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 
- ผู้อำนวยการณัฐชานนท์ ยอดทอง มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับครูจรรยา ศรีพันธ์ และครูณิชมน ต่ายจันทร์ ที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
- รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560  
- ประชุมผู้ปกครอง เลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
- สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560  
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ค่ายพุทธบุตร ณ วัดชะพลูใต้ จ.นครสวรรค์  
- สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 
- วันอำลาสถาบัน   
- นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 จบการศึกษาปีการศึกษา 2559 
- มอบเกียรติบัตร นศท.    
- กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี 
- มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง 
- งานผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อการศึกษา ครบรอบ 40ปี ท.อ  
- รองผอ.สพป.นว.3 นายอำนาจ จรบุรี และคณะผู้บริหารอำเภอตาคลี เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์  
- ร่วมเป็นเกียรติรับมอบเครื่องกรองน้ำจากกองบิน 4ที่โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)   
- รับอนุเคราะห์พันธุ์ปลาจากวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 นครสวรรค์  
- งานวันครู 16 มกราคม 2560  
- พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 
- ผู้อำนวยการเข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ หน่วยงานในอำเภอตาคลี   
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐
- พระอาจารย์บุญงาม ชัยยาวรธัมโม บรรยายธรรมฯ
- กิจกรรมโครงการเยาวชนไทย วัยใสเข้าใจเอดส์  
- พิธีแสดงความไว้อาลัย ร.๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช VDO (speed/Time-lapse)
- พิธีแสดงความไว้อาลัย ร.๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช VDO1
- พิธีแสดงความไว้อาลัย ร.๙  
กิจกรรมทั้งหมด>>>     แกลเลอรี่1          แกลเลอรี่2
 
 

 
 
 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยครูสุริยันต์ ศิริเกตุ
อีเมล์ : SuriyanSi2527@gmail.com