ผลงานวิชาการ

ผลงานครูปนัชดา ศรีวุฒิวงศ์แบบฝึกทักษะภาษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
เรื่อง Personal Identification

ติดต่อเรา

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

35 หมู่ 5 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ 056-2623467
โทรสาร 056-262346