Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 

คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูสุริยันต์  ศิริเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูสุภัทรชัย นุ่มฤทธิ์ 

ครูศุภชัย คุลี 

ครูธารีรัตน์ รัตนจำรูญ
ครูบุญช่วย นันทรักษ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยครูสุริยันต์ ศิริเกตุ
อีเมล์ : SuriyanSi2527@gmail.com