Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2553 
ครูเย็นจิต สิงห์ทอง นำคณะนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้"พิพิธภัณฑ์จันเสน" ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในรายวิชา ประวัติศาสตร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและมัคคุเทศก์ 
จากท่านเจ้าอาวาสวัดจันเสน และอาจารย์ผู้ดูแลคณะมัคคุเทศก์คือ คุณนวรัตน์ ทองแท้

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยครูสุริยันต์ ศิริเกตุ
อีเมล์ : SuriyanSi2527@gmail.com