คำอธิบาย: http://north65.sillapa.net/sm-nsn42/configweb/logo_a4_sm-base.jpg

รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนครสวรรค์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

 

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

99

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายชัยวุฒิ  กลิ่นฉาย
2. เด็กชายนันทกานต์  บุญนำส่ง
 

1. นางทิพวรรณ  แก้วภาพ
 

2

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6

80

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาววาสนา  ทาสี
 

1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 

3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

81.4

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงปทิตตา  ชูเกิด
 

1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 

4

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3

82.3

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงปณิดา  ชูเกิด
 

1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 

5

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6

87.1

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวศุภร  ชูไกรลาศ
 

1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 

6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

91

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายจักรณรินทร์  ขวัญอินทร์
2. นายสมเจตน์  ใจฉ่ำ
 

1. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
2. นางณิชมน  ต่ายจันทร์